Tipy pro autorskou práci v LMS Moodle

Účastníci získají tipy pro vytváření vlastních elektronických materiálů pro podporu výuky a on-line kurzů v LMS Moodle. Základnímu tématy budou:

  • Vytváření studijních textů a testů
  • Využití méně obvyklých modulů LMS Moodle
  • Efektivní využití multimédií v Moodle
  • Grafická úprava materiálů v LMS Moodle
  • Příklady dobré praxe, rozmanité ukázky, tipy

Cílem tohoto semináře je seznámit učitele s autorskou prací v LMS Moodle a upozornit je na možnosti, které LMS Moodle autorům nabízí.

 

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.