Tipy pro ovládání tabletu s operačním systémem Android a jeho využití ve výuce

Těžištěm semináře bude představení inspirativních tipů pro využití tabletu s operačním systémem Android ve výuce na základních, středních nebo mateřských školách (dle složení účastníků kurzu). Vhodné aplikace pro tablet Android budou předvedeny včetně metodického rozboru a bude rozvinuta diskuse pro možnost vzájemného sdílení zkušeností mezi účastníky. Seminář reflektuje specifika tabletu s operačním systémem Android.

Ovládání tabletu Android

 • První spuštění, vytvoření účtu
 • Příslušenství k tabletu
 • Základní ovládání, základní nastavení, nastavení emailu
 • Integrované aplikace
 • Ovládání dotykem
 • Základní a výukové aplikace

Metodika výuky s tabletem Android

 • Tablet jako podpora výuky na ZŠ a SŠ
 • Kolaborativní formy práce s tabletem
 • Tablet jako podpora mimoškolní činnosti žáků
 • Využití tabletů s ohledem na různé věkové kategorie žáků
 • Příprava na hodinu s tabletem

Cílem tohoto semináře je upozornit učitele na celou paletu možností využití tabletu s operačním systémem Android ve výuce včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.