Tipy pro samostatnou práci žáků s využitím technologií

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s aplikacemi vhodnými pro samostatnou práci žáků a budou reflektovat možnosti využití technologií pro podporu individuálního přístupu k žákům. Pozornost bude věnována využití technologií pro nadané žáky a žáky se specifickými poruchami učení.

  •  Přehled možností využití technologií pro samostatnou práci žáků
  • Aplikace pro samostudium a testování žáků
  • Využití technologií při samostatné práci nadaných žáků
  • Využití technologií při samostatné práci žáků se specifickými poruchami učení
  • Vlastní tvorba zadání samostatné práce s technologiemi

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům náměty pro využití technologií při samostatné přípravě žáků, včetně využití technologií pro práci s nadanými žáky a žáky se specifickými potřebami.


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.