Tipy pro tutorskou práci v LMS Moodle

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí, jak realizovat distanční vzdělávání v LMS Moodle a jak tento systém efektivně využívat pro distanční pedagogickou komunikaci. Hlavní témata semináře:

  • Příprava on-line kurzu z hlediska ergonomie práce autora
  • Příprava on-line kurzu založeného na komunikaci s účastníky
  • Tutorské činnosti před zahájením kurzu
  • Tutorské činnosti v průběhu kurzu
  • Příprava tutora na tutoriál
  • Distanční pedagogická komunikace
  • Monitoring a hodnocení studijních pokroků studujících

Cílem kurzu je připravit učitele na roli tutora on-line kurzu v LMS Moodle.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.