Tipy pro úspěšné vzdělávání dospělých

Tento kurz je určen pro všechny učitele, jejichž škola poskytuje také kurzy v oblasti dalšího vzdělávání. Základní témata kurzu:

  • Andragogika – základní pojmy
  • Specifika vzdělávání dospělých
  • Trendy ve vzdělávání dospělých
  • Seznámení se strategickými dokumenty v oblasti celoživotního učení
  • Vzdělávání dospělých v ČR
  • Tipy pro efektivní celoživotní vzdělávání a vzdělávání dospělých
  • Využití technologií ve vzdělávání dospělých

Cílem kurzu je podat účastníkům ucelený pohled na vzdělávání dospělých a základní principy celoživotního učení.


Cílová skupina: učitelé SŠ a gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.