Tipy pro výběr vhodných aplikací pro školní tablet

V tomto kurzu se budeme zabývat podrobně různými typy aplikací, které jsou dostupné pro využití ve výuce. Účastníci si jednotlivé aplikace prakticky vyzkouší a v diskusi budou reflektovat jejich didaktický potenciál.

Základní témata kurzu:

  • Typy výukových aplikací pro tablety
  • Stahování a nákup aplikací
  • Vyhledávání aplikací v češtině
  • Výhody a nevýhody využití aplikací
  • Nastavení aplikací
  • Příklady vhodných aplikací pro různé věkové skupiny žáků (různé vzdělávací cíle)
  • Nejčastější chyby při výběru aplikací

Poznámka: Seminář je zaměřen metodicky, není proto rozhodující typ tabletu, se kterým budou účastníci během semináře pracovat (seminář lze uskutečnit s využitím tabletu s operačním systémem iOs, Win8 nebo Android).

Cílem tohoto semináře je upozornit učitele na množství aplikací vhodných k využití ve výuce a poukázat na kritéria výběru vhodných aplikací včetně představení zcela konkrétních příkladů. Představeny budou také nejčastější metodické chyby při výběru aplikací.


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.