Tipy pro vyhledávání multimediálního materiálu na internetu

V tomto kurzu seznamujeme účastníky s problematikou zpráv a zároveň je odkazujeme na různé webové portály poskytující multimediální materiál zdarma.

Základní témata:

  • Legislativní otázky využití multimediálního materiálu z internetu
  • Metodické poznámky k využití multimediálního materiálu z internetu
  • Video, audio, animace, prezentace
  • Vyhledávání materiálů creative commons a public domain
  • Příklady dobré praxe využití multimédií ve výuce

Cílem tohoto projektu je, aby se učitelé seznámili s problematikou autorských práv a přistupovali zodpovědně k využití multimediálních materiálů z internetu.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.