Tipy pro využití embed kódu v LMS Moodle

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí, jakým způsobem vložit do LMS Moodle objekty formou embed kódu a jak s nimi při přípravě materiálů pracovat. Hlavní témata semináře:

  • Embed kódu a jeho potenciál
  • Příklady dobré praxe využití embed kódu v LMS Moodle
  • Originální autorská řešení se embed kódu
  • Praktické vyzkoušení integrace embed kódu do studijních článků on-line kurzů

Cílem tohoto projektu je poskytnout učitelům praktický návod na oživení studijních materiálů v LMS Moodle embed kódem, a to v několika podobách. Těžiště semináře bude v praktické přípravě/úpravě vlastních materiálů včetně funkčního zařazení embed kódu.

 

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.