Tipy pro využití tabletu ve výuce

Těžištěm semináře bude představení inspirativních tipů pro využití tabletu ve výuce na základních, středních nebo mateřských školách (dle složení účastníků kurzu). Vhodné aplikace pro využití ve výuce budou předvedeny včetně metodického rozboru a bude rozvinuta diskuse pro možnost vzájemného sdílení zkušeností mezi účastníky. Během semináře budeme ICT ve výuce nahlížet ze sedmi různých úhlů:

1. ICT jako nosič obsahu (elektronická učebnice, přehrávaný výklad)

2. ICT jako extenze (doplnění tělesných, smyslových a mentálních schopností)

3. ICT jako pracovní nástroj (rozvoj praktických dovedností, tvorba vlastních elektronických materiálů, rozvoj kreativity)

4. ICT jako komunikační prostředek (využití různých technických prostředků pro komunikaci ve výuce)

5. ICT jako testovací stroj (výukové programy a testy)

6. ICT jako kulisa a doplněk (tablet v pozadí ostatních výukových činností)

7. ICT jako nástroj projektového vyučování (krátkodobé i dlouhodobé projekty)

Cílem tohoto semináře je upozornit učitele na celou paletu možností využití tabletu ve výuce včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií  (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.