Tipy pro využití technologií ve výuce

Těžištěm semináře bude představení inspirativních tipů pro využití ICT ve vzdělávání. Příklady dobré praxe budou čerpány z různých typů škol a vzdělávacích institucí u nás i v zahraničí. Multimediální ukázky budou předvedeny včetně metodického rozboru a bude rozvinuta diskuse pro možnost vzájemného sdílení zkušeností mezi účastníky. Během semináře budeme ICT ve výuce nahlížet ze sedmi různých úhlů:

1. ICT jako nosič obsahu (elektronická učebnice, přehrávaný výklad)

2. ICT jako extenze (doplnění tělesných, smyslových a mentálních schopností)

3. ICT jako pracovní nástroj (rozvoj praktických ICT dovedností, tvorba vlastních elektronických materiálů, rozvoj kreativity)

4. ICT jako komunikační prostředek (využití různých technických prostředků pro komunikaci ve výuce)

5. ICT jako testovací stroj (výukové programy a testy)

6. ICT jako kulisa a doplněk (ICT v pozadí ostatních výukových činností)

7. ICT jako nástroj projektového vyučování (krátkodobé i dlouhodobé projekty)

Cílem tohoto workshopu je upozornit učitele na celou paletu možností využití ICT ve výuce včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.