Základní ovládání tabletu iPad pro pedagogy

shutterstock_128636819 (2)Od listopadu 2014 do ledna 2015 jsme ve spolupráci s Domem digitálních dovedností v Plzni realizovali on-line kurz základního ovládání tabletu iPad pro pedagogy plzeňských mateřských a základních škol.

E-learningový kurz byl doplněn dvěma prezenčními setkáními, během nichž proběhl praktický nácvik práce s iPadem a účastníci také konzultovali s lektorem své dotazy.

Bližší informace ke kurzu Tipy pro ovládání tabletu s operačním systémem iOS a jeho využití ve výuce