Konference UČITEL IN je za námi…

DSC_0430Stovka učitelů, studentů a dalších zájemců o metody výuky pomocí IT technologií se v sobotu 31. října 2015 sešla v Plzni v prostorách kreativní zóny DEPO2015 na konferenci Učitel IN. Akci společně připravily Fakulta pedagogická a Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se společností Plzeň 2015 o.p.s. Konferenci poskytli záštitu rektor ZČU doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a 1. náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa. Účastníci si vyslechli prezentace zaměřené na sdílení dobré praxe a také si mohli vybrané vzdělávací technologie vyzkoušet osobně na několika workshopech.

Naše firma se podílela na organizaci a hladkému chodu celé akce.