Tipy pro motivaci žáků s pomocí technologií

Účastníci vzdělávacího programu budou reflektovat faktory, které ovlivňují motivaci žáků, a mají tak přímý dopad na zájem a aktivitu žáků při práci s technologiemi při výuce. Výklad bude vycházet z konceptu G.Pettyho – FOCUS.

  •  Fantazie (pestrost aktivit, multimedialita, červená nit)
  • Ocenění (rychlá zpětná vazba, povzbuzení, pochvaly)
  • Cíle (dosažitelnost cílů, osobní rozměr, individuální přístup)
  • Úspěch (optimální tempo a náročnost, prožitek úspěchu)
  • Smysl (smysl učení, reálný kontext, využití v praxi)

Cílem tohoto semináře je upozornit učitele na možnosti využití ICT ve výuce jako vhodného prostředku k motivaci žáků včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.