Tipy pro projektovou výuku s využitím technologií

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s aplikacemi vhodnými pro podporu projektové výuky. Diskutovány budou příklady dobré praxe krátkodobých i dlouhodobých projektů s využitím technologií.

  •  Přehled možností využití technologií při projektové výuce
  • Inspirativní příklady projektové výuky s využitím technologií
  • Tipy činností vhodných pro projektovou výuku s podporou technologií
  • Příprava a diskuse vlastního zadání samostatné práce s technologiemi

Cílem tohoto semináře je upozornit učitele na možnosti využití ICT při projektové výuce včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.