Tipy pro rozvoj kreativity žáků s využitím technologií

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s aplikacemi vhodnými pro rozvoj kreativity žáků a budou reflektovat možnosti využití technologií pro podporu vlastního vyjádření žáků a praktických činností.

  • Přehled možností využití technologií pro rozvoj kreativity žáků
  • Kreativní výukové aplikace
  • Metodické poznámky k vybraným kreativním činnostem s technologiemi
  • Příklady dobré praxe rozvoje kreativity s podporou technologií
  • Vlastní tvorba zadání kreativní aktivity s technologiemi

Cílem tohoto workshopu je upozornit učitele na možnosti využití ICT ve výuce pro podporu a rozvoj tvořivosti žáků včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.