Tipy pro skupinovou práci žáků s využitím technologií

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s aplikacemi vhodnými pro skupinovou práci žáků a budou reflektovat možnosti využití technologií pro rozvoj komunikace, sdílení a aktivní spolupráce žáků.

  •  Přehled možností využití technologií pro skupinovou práci žáků
  • Aplikace pro sdílení a rozvoj komunikačních dovedností
  • Praktické vyzkoušení vybraných aktivit pro skupinovou spolupráci
  • Vlastní tvorba zadání skupinové práce s technologiemi

Cílem tohoto semináře je upozornit učitele na možnosti využití ICT při skupinové práci žáků ve školním prostředí i při domácí přípravě včetně představení zcela konkrétních příkladů dobré praxe.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.