Tipy pro úspěšné distanční vzdělávání

Základní informace o DiV

 • Terminologie
 • DiV u nás a ve světě

Specifika DiV

 • Principy DiV
 • Vzdálenost v DiV
 • Výhody a nevýhody DiV

Typy DiV

 • Vzdělávací instituce
 • Typy technologií
 • Organizace DiV
 • Personalistika a finance

Principy účinné distanční výuky

 • Podmínky a předpoklady studujících
 • Motivace ve vzdělávání dospělých

Role pedagoga v distančním vzdělávání

 • Pedagog v DiV
 • Distanční pedagogická komunikace
 • Komunikace tutor-studující
 • Hodnocení studentů

Příprava a realizace DiV

 • Koncepce distančního kurzu
 • Evaluace v DiV

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy a principy v oblasti distančního vzdělávání (DiV). Pozornost bude věnována také přípravě a organizaci distanční formy výuky a jejího personálního zajištění.


Cílová skupina: učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.