Tipy pro využití interaktivní tabule ve výuce

  • Přehled nejčastějších typů interaktivních tabulí na trhu a jejich odlišnosti
  • Motivační příklady využití interaktivní tabule v různých částech hodiny a při různých formách výuky
  • Využití LMS a materiálů pro e-learning na interaktivní tabuli
  • Využití portálů na Internetu s hotovými ukázkovými hodinami
  • Využití interaktivní tabule v různých předmětech: ve výuce cizích jazyků, ve výuce předmětů humanitního zaměření, ve výuce předmětů přírodovědných, ve výuce předmětů esteticko-výchovných
  • Vytváření vlastního výukového materiálu pomocí aplikace Smart Notebook
  • Prezentace vytvořených výukových materiálů s praktickým vyzkoušením na dotykové tabuli

Cílem tohoto workshopu je motivovat učitele základních a středních škol k funkčnímu využití interaktivní tabule ve výuce. Těžiště programu spočívá v získání praktických dovedností ovládání tabule a vytváření vlastních interaktivních prezentací pro výuku.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.