Tipy pro využití multimédií v LMS Moodle

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí, jak v LMS Moodle efektivně a metodicky funkčně využívat multimédia. Hlavní témata semináře:

  • Příprava on-line kurzu z hlediska multimédií
  • Typy multimediálních komponent
  • Příklady dobré praxe využití multimédií ve výuce
  • Rešerše multimediálních objektů dostupných na internetu
  • Příprava vlastních multimediálních komponent a jejich integrace do LMS Moodle

Cílem tohoto semináře je seznámit učitele s možnostmi využití multimediálních komponent při tvorbě kurzů v LMS Moodle.

 


Cílová skupina: učitelé MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ, gymnázií (obsah kurzu je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků)

Časová dotace: 4 hodiny

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č.j. MŠMT- 18439/2014-2-484.