Akreditovaný seminář pro SOŠ obchodu, užitého umění a designu

tabule

Dne 15. dubna 2015 proběhlo akreditované školení pro pedagogy Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu zaměřené na využití interaktivní tabule ve výuce.

Lektorka Jana Vejvodová účastníkům vysvětlila a předvedla ovládání interaktivní tabule SMART Board, které si každý následně vyzkoušel. Dále byla náplní setkání konzultace zapojení tabule do výuky a konkrétní tipy pro její další využití.

Bližší informace ke kurzu Tipy pro využití interaktivní tabule ve výuce